Home

De viktigste årsakene til globalisering

Finansminister Siv Jensen sier at innvandring er hovedårsaken til økte forskjeller. Hun tar feil, sier SSB-forsker Rolf Aaberge Frie digitale læremidler for studenter, elever og lærere. Velkommen til Studieweb.no. Studieweb.no er en reklamefinansiert side hvor studenter fra ungdomsskolen til. Notater fra de fire første kapitlene i Geografi 10 skrevet til en geografiprøve om demografi

Innsikt: Er innvandring hovedårsaken til økt ulikhet? · Faktis

En av de bakenforliggende årsakene til første verdenskrig var alliansesystemene som innebar at ett lands konflikt med et annet land også dro med seg begge landenes. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holder sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 5. mars. Foto: stortinget.no President Abort i dag - riktig eller galt? Jeg har skrevet en artikkel om der jeg skriver om hva abort er, hvordan inngrepet/handlinger foregår og om abort er etisk rett eller. Fedme er en medisinsk tilstand der overflødig kroppsfett har samlet seg slik at det kan ha en negativ effekt på helse og kan føre til redusert levealder og/eller. Notater fra de fire første kapitlene i Geografi 10 skrevet til en geografiprøve om demografi

Studieweb.no - Digital læringsplattform for studente

populær: