Home

Hvordan regne ut omkrets av en sirkel

Her skal vi se på hva en sirkel er, hva π står for og hvordan man kan regne ut omkretsen og arealet av en sirkel r, O ⁢ = 2 π r Dersom vi velger r = 1, får vi omkretsen til en sirkel med radius 1. Det fine her er at uansett hvilken r vi velger, vil vi alltid kunne regne. Penger Overkurs og underkurs. Denne kalkulatoren hjelper deg å regne ut overkurs og underkurs. Enkel Lånekalkulator. Kalkulatoren som hjelper deg å planlegge din. Del av en hel, del av en mengde - nivå 1; Del av en hel, del av en mengde - nivå 2; Del av en hel, del av en mengde - nivå

Brøk som areal. Oppgave: Nivå 1_Vi deler en geometrisk figur i like deler Nivå 2_Vi deler en geometrisk figur i like deler Samtale: Hvordan kan vi dele en figur. Vi har regneregler for hvordan vi stiller opp et regnestykke og hvordan vi regner det ut. Når vi skal vise en utregning må vi sette opp regnestykkene under. Veiledning om vurderingen: Poengsummen i Del 1 er 27, men den er bare veiledende i vurderingen. Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurderin Populasjon 2 M atematikk 123 Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet.

Alt om sirkel - matematikk

Algebra - matematikk

  1. Vi har regneregler for hvordan vi stiller opp et regnestykke og hvordan vi regner det ut. Når vi skal vise en utregning må vi sette opp regnestykkene under.
  2. Penger Overkurs og underkurs. Denne kalkulatoren hjelper deg å regne ut overkurs og underkurs. Enkel Lånekalkulator. Kalkulatoren som hjelper deg å planlegge din.
  3. Kalkuler, konverter og genere

Multi Nettoppgaver 5-7 - Gyldendal Gyldenda

  1. Brøk UNDERVISNINGSMETODER
  2. De fire regneartene - Mæla ungdomsskol
  3. GFI: Du spør, vi svare
  4. Leker inne UNDERVISNINGSMETODER

populær: