Home

Hvordan kreve fast ansettelse

§ 14-9. Midlertidig ansettelse - Arbeidsmiljølove

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 14-9. Midlertidig ansettelse Første ledd. Bestemmelsen slår innledningsvis fast arbeidsmiljølovens hovedregel: Ansettelser. 2.1.1.3 Fortrinnsrett for deltidsansatte. Etter statsansatteloven § 13 har deltidsansatte i virksomheten fortrinnsrett fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse

2 Ansettelse og opphør av tjeneste - lovdata

(1) Innleie av arbeidstakere fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide arbeidstakeren er fast ansatt hos utleieren Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge skal være registrert hos Arbeidstilsynet Reklamasjon: Hvilke regler gjelder for reklamasjon ved forbrukerkjøp, næringskjøp og kjøp av eiendom Vilkår for ekstraordinært medlemskap i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Ekstraordinært medlemskap i NSF krever at du har søkt autorisasjon som sykepleier i Norge

Lov om statens ansatte mv

 1. Hva kan du spørre om i intervjuer? Og har vikarer fortrinnsrett
 2. I tillegg er det tatt med avklaringer i forhold til avtalefestet ferie. Dette er ferie som er avtalefestet gjennom tariffavtale innenfor de større tariffområdene.
 3. I denne artikkelen vil vi se nærmere på din personlige økonomi når du havner på sykehjem. Det er viktig å slå fast at kommunene ikke på noen måte overtar.
 4. Nedbemanning kan være nødvendig og lovlig, men det stilles en rekke krav til prosessen. Les advokatens råd for nedbemanningen
 5. Under har vi tatt inn et eksempel på hvordan en sluttavtale kan se ut. Det presiseres at dette bare er å anse som et generelt eksempel, og hensikten er bare å.
 6. Advokatveiledning er en nettside som tilbyr leseren en rekke artikler innenfor flere sakstyper. Helt gratis
 7. Informasjon til medlemmer og tillitsvalgte i statlige virksomheter. Oversikt over påvirkningsmuligheter og rettigheter for den enkelte og for tillitsvalgte

Bemanningsforetak - Arbeidstilsyne

De fleste av oss er eller har vært medlem av en eller annen forening. Det kan f.eks. være et idrettslag, bridgeklubb, syforening eller en forening man er tilknyttet. Oppsigelse.no er et grundig og lettlest nettsted om oppsigelse med masse informasjon. Viktig for arbeidsgivere, arbeidstakere, huseiere, leietakere og andre som.

Reglene for reklamasjon - Juridisk AB

 1. Rundskriv H-27/99Dato: 23.09.1999Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.
 2. I denne artikkelen gis en oversikt over de viktigste reglene for obligasjonsleiligheter. - Hva er egentlig en obligasjonsleilighet, og hvilke fordeler og ulemper.
 3. nelig arbeidstid er overtidsarbeid. Overtid og merarbeid er kun tillatt dersom det er et særlig.

Fagforumet er en møteplass for deg med erfaring innen arbeidsrett og som ønsker ytterligere faglig fordypning ved selv å bidra med din kunnskap i samtale og dr Må vi utlyse - og hvem kan vi ansette? Når det blir en ledig stilling i den offentlige tannhelsetjenesten kommer spørsmålene opp om man må utlyse den ledige. Hør hele NRK Radio sitt store utvalg av podkast, serier, dokumentarer, underholdning, film, sport og nyheter Jorda er flat, Paul McCartney er død, Elvis lever og Rotschild-familien eier verden. Konspirasjonsteori er i vinden. Visste du at det finnes et miljø i Norge som.

Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde I de fleste arbeidsforhold er arbeidsgiveren den sterke og arbeidstakeren den svake part. For å balansere styrkeforholdet, er reglene om oppsigelse av arbeidsforhold.

Bli medle

 1. Tabbene du må unngå ved ansettelser - infotjenester
 2. Vanlige spørsmål om ferie - nsf
 3. Hva skjer med økonomien min når jeg havner på sykehjem? Advokat Ole
 4. Nedbemanning: Alt du må vite nedbemanninger
 5. Sluttpakke - Dette må du vite før du signerer en sluttpakke
 6. Velkommen til advokatveiledning

Guide til lønnsheving - Forskerforbunde

Overtid - Arbeidstilsyne

Innsikt - Juridik

populær: