Home

Vurderingskriterier samfunnsfag

Kjennetegn på måloppnåelse - udir

 1. Samfunnsfag: kjenneteikn på måloppnåing. Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Naturfag:.
 2. Vurderingskriterier i alle fag. KRLE : Matematikk : KUH : Naturfag : Samfunnsfag : Engelsk : Norsk : KRØV : Musik
 3. VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av måloppnåelse Kompetansemål - Utforske Karakter Kriterier for vurdering Høy grad a
 4. 6: Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. 5: Faktagjengivelse/utvalg: Eleven viser svært god faktakunnskap, har oversikt og har valgt ut.
 5. I alle undervisingsoppleggene som ligger på fagsidene, er det vurderingskriterier. Vurderingskriteriene er ved siden av kompetansemålene i hvert fag, elevenes.

Odda ungdomsskole : Vurderingskriterier

oppdatert: 24.1.2012 forslag til kjennetegn pÅ mÅloppnÅelse (vurderingskriterier) for biologi, fysikk, geofag, kjemi og naturfag høy måloppnåels For læreren vil det være en fordel å ha tenkt igjennom aktuelle vurderingskriterier og oppgaver på forhånd, slik at man er forberedt til dialogen med elevene Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier: A. Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg Om samfunnsfag. I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter

Vurderingskriterier i faga. Vurderingskriterier i faga NORSK SKRIFTLIG NORSK MUNTLIG 2.FRMMEDSPRÅK SAMFUNNSFAG NATURFAG KRLE KUNST OG HÅNDVERK MAT OG HELSE MUSIK Vurderingskriterier 1. oktober 2016 | Print ut. Vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Skrivesenteret har utviklet vurderingskriterier for. I Utforming av muntlige vurderingskriterier i samfunnsfag En kvalitativ studie av samfunnsfagslæreres tanker om og begrunnelser for sin vurderingspraksi

Muntlig presentasjon, vurderingskriterier. Skarpengland skole i Øvrebø i Vennesla kommune VURDERINGSKRITERIER FOR FASTSETTING AV KARAKTER VED MUNTLIGE PRESENTASJONE Dette er et forslag til vurderingskriterier i (muntlig) samfunnsfag Opplæringsavdelinga: VurderingskriterierVurderingskriterier formuntlig eksamen i fremmed språknorsk, historie, samfunnsfag, religion, samfunnsfaglige. Fagstoff: Under ser du kriterier som er nyttige å bruke når du skal vurdere en muntlig framføring

Vurderingskriterier ved muntlig eksamen i samfunnsfag fatt

Vurderingskriterier og vurderingsskjema for muntlig framføring. Læreplanen legger stor vekt på muntlige aktiviteter, en systematisk oppøving av muntlige. Kort informasjon om prosjekt bedre vurderingspraksis og vurderingskriterier i naturfag Aschehoug huser noen av Norges beste forfattere og er en garantist for ytringsfriheten. Aschehoug har bøker i blodet. Det har vi hatt siden 1872 Vurderingskriterier samfunnsfag Høy måloppnåelse. Karakteren 5 og 6. Det vil si at eleven: Middels måloppnåelse. Karakteren 3 og 4. Det vil si at eleven: Det.

Superlærer'n: Vurderingskriterier

Forslag Til Kjennetegn På Måloppnåelse (Vurderingskriterier) for

Undervisningsopplegg for samfunnsfag Vg1/Vg2 Radikalisering og ekstremisme Oslo kommune Utdanningsetaten fullføre og bestå trygg læring 25. februar 201 Vurderingskriterier muntlige presentasjoner; Vurderingskriterier muntlige presentasjoner Intertekst VG1. Muntlig Vurderingskriterier muntlige presentasjoner Han finner at elevenes kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfag samvarierer klart med politisk gjennom for eksempel tydeligere nasjonale vurderingskriterier Vurderingskriterier for samfunnsfag ved bruk av Civilization IV-læringsopplegg Svensk doktorgradsavhandling om vurdering og vurderingskriterier, som viser hvordan to lærere samarbeider om fagsamtale som muntlig vurderingsform i samfunnsfag

Samfunnsfag - tema den kalde krigen. Når man skal vurdere elevene, kan man gi dem oppgaven (e) på forhånd, sammen med vurderingskriterier Stuenes skole er en 1-10 skole i Arendal kommune, som ligger på Saltrød 7 km øst for Arendal sentrum

Vurderingskriterier - Vurderingspraksi

 1. Fagtekst i samfunnsfag 23. april 2014 | Print ut. Denne ressursen beskriver hvordan en kan arbeide med fagtekst eller dagboktekst som omhandler en av de store oppdagerne
 2. Hovedside Samfunnsfag 7 Historie Kapittel 6. Kapittel 6. Ekstra øvingsoppgaver. Øvingsoppgaver 1. Øvingsoppgaver 2. Kan du det nå? Svartedauden. Kalmarunionen
 3. Karakter Mestringsnivå Kompetanse (tilbakemelding til elev/kandidat) 6 Prestasjonen viser usedvanlig god mestring av de faglige utfordringene som ligger i.
 4. 1 av 2 Vurderingskriterier for muntlig eksamen i samfunnsfag. Se styrende dokumenter: Felles rammer for lokalgitt eksamen og Muntlig og muntlig-praktisk eksame
 5. Skriftlig Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men.
 6. Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse er betegnelser som brukes om hverandre. I flere år har det hersket et jag om å formulere dette så konkret som.
 7. Samfunnsfag. Dembra Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger

VURDERINGSKRITERIER MUNTLIG PRESENTASJON: UNDER MIDDELS (Kar. 2) Du svarer (i stor grad) på oppgaven. Du har noe faglig innhold. Du har skrevet teksten. Samfunnsfag SAF1001 Revidert september 2018 2 Høy måloppnåelse Karakter 6-5 Middels måloppnåelse Karakter 4-3 Lav måloppnåelse Karakter 3- Samfunnsfag 1AAA og 2FFA ved Nordkapp videregående skole 2017-2018. Dette er klassenes egen kanal. Den inneholder terminplan, læreplanmål, vurderingskriterier.

Veiledende retningslinjer for karakterfastsetting - Sosialantropologi

Vurderingskriteriene skal gi elever og foresatte innsikt i hvilke kriterier som vil benyttes når skolearbeid, prøver og kompetansemåloppnåelse blir vurdert Nordlandet*ungdomsskole* * Kjennetegnpå*måloppnåelsei*samfunnsfag*10 -eleven-skal-kunne- grad- Måloppnåelse-/-vurderingskriterier--7. Finn massevis av oppgaver til inspirasjon i samfunnsfag på denne siden. Her har Studienett samlet mange eksempeloppgaver fra både videregående og ungdomsskolen. Du.

I går ble det diskutert vurderingskriterier for noveller, Fagene mine er norsk og samfunnsfag. I år er jeg også ePedagog i Hordaland fylkeskommune Hva er en fagsamtale? (+vurderingskriterier) En fagsamtale er en undervisningsmetode der elevene øves opp i muntlige ferdigheter (faglig samtale/diskusjon) Kjennetegn på måloppnåelse. Vurderingsskjema Klart definerte kjennetegn på måloppnåelse vil gjøre vurderingen av elevenes kompetanse lettere

Samfunnsfag - NDL

 1. Her kan du finne oversikt over sjangerkjennetegn + vurderingsskjemaer for 6. og 7. trinn. Først kommer imidlertid informasjon, tips og råd: Endelig, etter at jeg.
 2. Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi. beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå.
 3. Samfunnsfag 1-7 DUGLEIKAR kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag i skulen, stimulere til undring om og respekt for mangfald og bruke dette som ressurs i.
 4. Abstract Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan lærebok, to offentlige dokumenter og et utvalg kulturelle og sosiale faktorer påvirker.
 5. Vurderingskriterier . Samfunnsfag.pdf. Oppdatert: 07.03.2016 13:28 Selbu Kommune. Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700
 6. Tydeligere retningslinjer kan være viktig, men kanskje i samme grad at de som underviser i samfunnsfag, snakker sammen om vurdering

Samfunnsfag 8. trinn; Samfunnsfag 9. trinn; Samfunnsfag 10. trinn; FATT | engelsk. Engelsk muntlig vurderingskriterier. 6: Eleven har en høy måloppnåelse p. Jeg pleier å gjennomgå vurderingskriterier for artikkel før elevene skal starte med artikkelskriving. Fagene mine er norsk og samfunnsfag

Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring Under finner du eksempler på ulike typer eksamensoppgaver til muntlig eksamen i samfunnsfag o Tekster innenfor naturfag, samfunnsfag og RLE: - Labrapporten - Leserinnlegg- Rapport - Intervju vurderingskriterier • Skriving for lærere Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Idébanken Muntlige tekster 1. Leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærend

Fagsamtalen trener elevene i muntlige ferdigheter i samfunnsfag. Generelle vurderingskriterier som også kan brukes på fagsamtaler i samfunnsfag med andre tema Se eksempler på gjennomføring av eksamen i Samfunnsfag, og hva som må til for å oppnå karakteren du er ute etter Blog. 18 May 2019. How to use storytelling to boost engagement + loyalty; 17 May 2019. Why Prezi? It's science; 17 April 2019. How to use visual storytelling for.

ReklameSkjema med vurderingskriterier til muntlig presentasjon og analyse av reklame RLE Forslag til faglige generelle vurderingskriterier: Oppgaver og kjennetegn Generelle kjennetegn Kjennetegn fra samfunnsfag, norsk,. VURDERINGSKRITERIER I SAMFUNNSFAG. For karakternivå 1: Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. SKJEMA FOR VURDERING I SAMFUNNSFAG 1-vurd-krit-presentasjon-Breder.doc Her kommer et forslag til vurderingskriterier for muntlige fremføringer. Istedet for å utlede dem fra Vurderingsveiledning til.

Vennesla ungdomsskole : Vurderingskriterier i fag

Fag: Samfunnsfag. Foredragsholder: Samfunnsfag - gruppe 1 . Problemstilling: I hvilken grad er elevene selv oppdatert på vurderingskriterier og kompetansemål i. Samfunnsfag; Oppgaven. Frister og plan for prosjektet; Vurderingskriterier; Ressurser. Eksempler; Nyttige linker; Tverrfaglige temaer; Vurderingskriterier. Reklamer. Samfunnsfag : Vurderingskriterier for måloppnåelse skriftlig spansk 8.trinn.odt : Kjennetegn for måloppnåelse i forbindelse med skriftlig prøve i spansk torsdag. Hva blir vurdert? Læreplanen i historie sier at elevene skal ha en sluttvurdering i form av en standpunktkarakter etter både Vg2 og Vg3. Videre sier læreplanen at.

Standardisert vurderingsskjema Vurdering av Delpunkt: Kommentar V/Si Maks. poengii Forhånds- vurdering Endelig poeng Kommentarer Innledning og teor Hei! Det er kompetansemålene i læreplanen som gjelder som vurderingskriterier i samfunnsfag (og alle andre fag). I mange fag vil lærerens vurdering av om man når. Å vurdere samfunnsfag: • Eleven må kjenne til målet med oppgaven - kompetansemål fra K06 / læringsmål • Eleven må vite hvilke kjennetegn p Globus Samfunnsfag 5. I Globus 5 lærer du om mange viktige temaer og begreper fra samfunnskunnskap, historie og geografi. I samfunnskunnskap lærer du om å.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt. Deling: Norsk vg2, vurderingskriterier essay http://bit.ly/133lrjk, delt av Nina Bell Rui Aadna, Skien vgs Vurderingskriterier i wiki laget av lærere.. Klare nasjonale vurderingskriterier; Flere frivillige karakterstøttende prøver; Rambøll-rapport 2011 om evaluering av eksamen i samfunnsfag VURDEINGSKRITERIER FOR MUNTLIG EKSAMEN I NORSK, HISTORIE, SAMFUNNSFAG, RELIGION, SAMFUNNSFAGLIGE PROGRAMFAG Vurderingskriterier for privatister. Vurderingskriterier samfunnsfag. 08.09.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurderingskriterier Samfunnsfag.pdf: Kontaktinformasjon Ølen.

Vurderingskriterier Skrivesentere

Til høyre finner du et forslag til gjennomføring av muntlig eksamen i historie. Du finner også forslag til vurderingskriterier. Send oss gjerne kommentarer og. For nummerserien s er dette numre til fasttelefon, alts ikke mobilnummere. Det vil mao. Ikke fungere sende SMS. BRISKEBY VIDEREGENDE SKOLE AS Lang nisselue oppskrift. 1 Privatistinformasjon for samfunnsfag. Onsdag 01.11.17 S.2: Rammer for muntlig eksamen i samfunnsfagene - privatister 2017 S.3: Vurderingskriterier til muntlig.

Skarpengland skole : Vurderingskriterier for muntlig fremføringe

Læreplanen i samfunnsfag. Blindkart. Nødvendig programvare. Lydfiler til boka. Om bruken av lydfilene. Rettigheter [Løst] Muntlig eksamen i samfunnsfag 10 klasse - posted in Skole og leksehjelp: Hei! Jeg kom opp i samfunnsfag med Store konflikter i verden på siste halvdel av. Muntlig eksamen 10. trinn Samfunnsfag: Demokrati - posted in Skole og leksehjelp: Skal ha muntlig på torsdag og trenger i den anledning litt inspirasjon og hjelp fra. Lenker samfunnsfag. Den kalde krigen - en dokumentarserie: eksempelside samer: Fylkesquiz: Bærekraftig utvikling(fagartikkel) Målark og vurderingskriterier Å forbedre begrepsforståelsen er en sentral oppgave for lærere i samfunnsfag. Forskning viser at arbeid med fagspråk er nært knyttet til og fremmer læring, men.

Samfunnsfag; Eldre historie; Nyere historie; Vurderingskriterier. Vurderingskriterier; Den flerkulturelle skolen. Den flerkulturelle skolen; Nyttige nettsider. Studieretning master i samfunnsfag. Samfunnsfaget har både samfunnsbyggende og samfunnskritiske ambisjoner. Studier av samfunn skal hjelpe menneskene til å finne. Samfunnsfag - Politikk, individ og samfunn FOKUS Samfunnsfag og FOKUS Samfunnsfag forenklet /2013-2014 FOKUS Sosiologi og sosialantropologi /201

Samfunnsfag og historie. Samfunnsgeografi. Geografi. Norsk. Naturfag. Fysikk 1. Vurderingen skjer i samsvar med vedlagte vurderingskriterier. Atlanten. Ressurser for lærere i norskopplæringen som gir opplæring til voksne innvandrere etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG 1.-10. Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Idébanken Historie 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og framtid o Vurderingskriterium for munnleg eksamen i norsk, historie, samfunnsfag, religion og samfunnsfaglege programfag Ferdighei Jeg har nettopp gjennomført muntlig eksamen med tiendeklassingene mine. Dette var en utrolig flott opplevelse der oppgavene jeg brukte fungerte veldig fint, og det.

Hvordan tema/problemstilling til elevenes innledning er formulert, kan variere. Et viktig prinsipp for muntlig eksamen i historie bør likevel være at elevene får. Dette er en politikk og menneskerettighets-oppgave om fattigdom. Det er en drøftingsoppgave som jeg har jobbet med. Oppgaven handler om fattigdom

Vurdering i samfunnsfag - Muni

Drøftningsdel vurderingskriterier Ringsaker Videregående Skole Jeg valgte å starte arbeidet med læringsoppgave 3 med og innformere mine elever om valg av oppgave. Det er mange som er usikre på hvilke spørsmål de kan få til en muntlig eksamen. Som regel er det faglæreren din som stiller spørsmålene, og i tillegg er det en. Kunnskapsløftets kompetansemål i samfunnsfag - grunnskolens 8-10 trinn - Hva du skal lære på skolen er skrevet ned i. I år var første gang jeg skulle få opp elever i muntlig eksamen. Det sto mellom RLE, engelsk fordypning, eller engelsk muntlig, og jeg endte opp med å få opp i.

Vurderingskriterier - Finnmark fylkeskommun

Slik er Midgard. Det er fire typer oppgaver: Gjøre. Samfunnsfag er spennende! Vi håper at Midgard vil gjøre undervisningen ekstra morsom. Midgard 7 har ni kapitler. Samfunnsfag; 2.fremmedspråk; Musikk; RLE; Grunnl. norsk for språkl. minoriteter; Vurderingskriterier Valgfag 8-9 trinn. Medier og informasjon. Vurderingskriterier I løpet av ungdomsskolen skal du arbeide med fordypningsoppgaver. På våren i 10.klasse kan du velge mellom å gå i dybden på et forfatterskap eller et litterært. Vurderingskriterier. Oppgavetekst artikkel om drivhuseffekten : Vurderingskriterier fagartikkel : Norsk og samfunnsfag: Epost arb.: Mobil: 46420434 : Pål Henning. Karakter Meistringsnivå Kompetanse (tilbakemelding til elev/kandidat) 6 Prestasjonen viser uvanleg god meistring av dei faglege utfordringane som ligg i.

Å vurdere en muntlig framføring - Kommunikasjon og kultur 1 - NDL

 1. Vurderingskriterier- muntlig framføring | NDLA delingsarena - http://j.mp/18jKK4O #vurdering. Jump to. Sections of this page. NDLA samfunnsfag. Education
 2. æaænL20 pka a 3- 4o m 1Lokkaærep aTrin 1r-7234 1 Trinn 1-7 LokaL LærepLan 2013-1
 3. Vurdering og vurderingskriterier er viktig for å fremme læring, og for at elevene skal vite sin eigen kompetanse. Det er vanlig å dele opp i underveisvurdering og.
 4. Vurderingskriterier og vurderingsskjema for muntlig framførin

populær: